Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání metod a organizačních forem výuky cizího jazyka v rámci povinné výuky a výuky ve volném čase
Název práce v češtině: Porovnání metod a organizačních forem výuky cizího jazyka v rámci povinné
výuky a výuky ve volném čase
Název v anglickém jazyce: Comparison between educational methods and organizational teaching styles of a second
language within the scope of the compulsory education and the education in a leisure time
Klíčová slova: metody výuky, organizační formy výuky, žák, učitel, motivace, efektivita
Klíčová slova anglicky: educational methods, organizational teaching styles, student, teacher, motivation, effectiveness
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2009
Datum zadání: 25.11.2010
Datum a čas obhajoby: 11.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK