Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role organizací občanského sektoru v zapojování marginalizovaných skupin do české občanské společnosti
Název práce v češtině: Role organizací občanského sektoru v zapojování marginalizovaných skupin do české občanské společnosti
Název v anglickém jazyce: The Role of Organisations of the Civil Sector in Connecting Marginalised Groups into the Czech Society
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2009
Datum zadání: 20.03.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.03.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK