Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Programmes for Children: Their Language and Culture
Název práce v češtině: Pořady pro děti: jejich jazyk a kultura
Název v anglickém jazyce: Programmes for Children: Their Language and Culture
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.03.2009
Datum zadání: 01.03.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Marie Bojarová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se pokusí analyzovat jazykovou stránku a slovní projev britských pořadů pro děti. Rovněž bude řešena jejich kultura, vliv kultury a prezentace zmíněných pořadů v médiích. Práce bude mimo jiné porovnávat britské a české pořady pro děti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis will try to analyse British programmes for children as to their language and verbal presentation. Cultural background, influence and their presentation in the media will aslo be considered. Moreover, the thesis will feature a comparison of British and Czech programmes for children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK