Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pravidelná zájmová činnost u dětí v dětských domovech a role pedagogů při jejím uskutečňování
Název práce v češtině: Pravidelná zájmová činnost u dětí v dětských domovech a role pedagogů
při jejím uskutečňování
Název v anglickém jazyce: Regular special-interest activity of children placed in childrenś
asylum and role of pedagogues with its realisation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2009
Datum zadání: 03.06.2009
Datum a čas obhajoby: 21.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK