Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení ženy v současné rodině
Název práce v češtině: Postavení ženy v současné rodině
Název v anglickém jazyce: Women´s post in a contemporary family
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2009
Datum zadání: 17.05.2009
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.04.2016
Datum a čas obhajoby: 18.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK