Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Ochrana přírody Týnecka s návrhem založení ekologického kroužku
Název práce v češtině: Ochrana přírody Týnecka s návrhem založení ekologického kroužku
Název v anglickém jazyce: Nature Protection in the Tynecko Region and Proposion for Establishing an
Ecology Club
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2009
Datum zadání: 04.06.2009
Datum a čas obhajoby: 20.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Lucie Krauseová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK