Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakteristika práce s mentálně postiženou mládeží a dospělými v denních stacionářích
Název práce v češtině: Charakteristika práce s mentálně postiženou mládeží a dospělými
v denních stacionářích
Název v anglickém jazyce: Characteristic of working with mentally challenged youth
and adults in day care centres
Klíčová slova: Mentální retardace, mentálně postižení lidé, výchova a vzdělávání mentálně postižených, psychopedie, terapie, integrace, denní stacionář.
Klíčová slova anglicky: Mental retardation, mentally challenged people, education of mentally challenged people, psychopedics, therapy, integration, day care centre.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2009
Datum zadání: 14.04.2011
Datum a čas obhajoby: 19.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK