Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptivní klasifikátor pošty pro IMAP servery
Název práce v češtině: Adaptivní klasifikátor pošty pro IMAP servery
Název v anglickém jazyce: Adaptive e-mail classifier for IMAP servers
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.03.2009
Datum zadání: 18.03.2009
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:10.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Oponenti: Dan Lukeš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Navrhnout a implementovat systém pro klasifikaci došlé elektronické pošty na základě pravidel získaných během práce uživatele v učícím režimu aplikace. Základním cílem je pozitivní vyhledávání užitečné/významné pošty, nikoliv odstranění nežádoucí pošty. Systém bude implementován jako interaktivní aplikace pracující pomocí protokolu IMAP4 s poštou uloženou na serveru.
Seznam odborné literatury
- Internet Message Access Protocol, RFC 3501, 2003, http://www.faqs.org/rfcs/
- M. Pazzani and D. Billsus, "Representation of Electronic Mail Filtering Profiles: A User Study," Proc. ACM Conf. Intelligent User Interfaces, ACM Press, NewYork, 2000. http://citeseer.csail.mit.edu/pazzani00representation.html
- Rennie, Jason. "ifile: An Application of Machine Learning to E-Mail Filtering." CMU, December, 1998. http://citeseer.csail.mit.edu/article/rennie98ifile.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK