Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Themes and narrative strategies in selected works of Ian McEwan
Název práce v češtině: Témata a narativní techniky ve vybraných dílech Iana McEwana
Název v anglickém jazyce: Themes and narrative strategies in selected works of Ian McEwan
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.03.2009
Datum zadání: 17.03.2009
Datum a čas obhajoby: 04.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Anna Grmelová, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Mengham, Rod, Contemporary Fiction (Cambridge: Polity Press 2002)
Head, Dominic, Modern British Fiction, 1950-2000 (Cambridge University Press 2002)
Lane, R.J., Mengham, R., Tew, P., (eds.) Contemporary British Fiction (Cambridge: Polity Press 2003)
English, James F., (ed.) Contemporary British Fiction (Oxford: Blackwell Publishing 2006)
Malcolm, David, Understanding Ian McEwan (University of South Carolina Press 2002)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my Bachelor´s thesis is to focus on selected works of Ian McEwan. I would like to analyze and discuss how his narrative strategies and techniques influence the structure of the texts as well as to compare and contrast the main themes of his novels and how the readers percieve them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK