Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nutná obrana a krajní nouze v české a francouzské právní úpravě
Název práce v češtině: Nutná obrana a krajní nouze v české a francouzské právní úpravě
Název v anglickém jazyce: Self-defense and the docetrine of necessity under the French
and Czech legal regimes
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.03.2009
Datum zadání: 13.03.2009
Datum a čas obhajoby: 25.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.03.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:13.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2009
Oponenti: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK