Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genioglossus advancement v chirurgické terapii obstrukčního spánkového apnoického syndromu
Název práce v češtině: Genioglossus advancement v chirurgické terapii obstrukčního spánkového apnoického syndromu
Název v anglickém jazyce: není uveden
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00770)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2007
Datum zadání: 01.06.2007
Datum a čas obhajoby: 19.09.2007 13:00
Místo konání obhajoby: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
  prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK