Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné antropologické divadlo v Polsku
Název práce v češtině: Současné antropologické divadlo v Polsku
Název v anglickém jazyce: Contemporary anthropological theatre in Poland
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2009
Datum zadání: 05.03.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK