Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krize jako výzva ke změně kvality života : v kontextu vztahu lékaře a pacienta ohroženého domácím násilím
Název práce v češtině: Krize jako výzva ke změně kvality života : v kontextu vztahu lékaře
a pacienta ohroženého domácím násilím
Název v anglickém jazyce: Crisis as a Challenge to the Change of Quality of Life : in the Context
of the Doctor's Relation to a Patient Threatened by Domestic Violence
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: externí pracoviště (11-00099)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2009
Datum zadání: 05.03.2009
Datum a čas obhajoby: 30.04.2010 12:00
Místo konání obhajoby: Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 30.04.2010
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
  prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK