Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o pacientku po operačním řešení stresové inkontinence
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacientku po operačním řešení stresové inkontinence
Název v anglickém jazyce: Postoperative Care of the Patient after Urinary Incontinence Sugery
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Pavlíková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.03.2009
Datum zadání: 04.03.2009
Datum a čas obhajoby: 30.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 30.03.2009
Konzultanti: MUDr. Jiří Popelka
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK