Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů /vybrané problémy/
Název práce v češtině: Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů /vybrané problémy/
Název v anglickém jazyce: Methods of investigation of sexual crimes (selected issues)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.03.2009
Datum zadání: 04.03.2009
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Oponenti: RNDr. Petr Štourač
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK