Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodika vyšetřování vražd /vybrané problémy/
Název práce v češtině: Metodika vyšetřování vražd /vybrané problémy/
Název v anglickém jazyce: Methods of investigation of murders (selected issues)
Klíčová slova: metodika, vyšetřování, sériová vražda
Klíčová slova anglicky: methodology, investigation, serial murder
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Štourač
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.03.2009
Datum zadání: 03.11.2010
Datum a čas obhajoby: 24.01.2011 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2011
Oponenti: prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK