Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Problémy trestního soudnictví nad mládeží
Název práce v češtině: Problémy trestního soudnictví nad mládeží
Název v anglickém jazyce: The issues of juvenile criminal justice
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.03.2009
Datum zadání: 04.03.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 13:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK Praha
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK