Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Duběnkový inkoust
Název práce v češtině: Duběnkový inkoust
Název v anglickém jazyce: Iron gall ink
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2009
Datum zadání: 18.03.2009
Datum a čas obhajoby: 03.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: místnost R209, 2. patro (KCHDCH), M. D. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. Dr. Ing. Radovan Hynek
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Vypracovat rešerši o používání duběnkových inkoustů.
2) Seznámit se s chemickou strukturou a vlastnostmi kyseliny galové.
3) Připravit duběnkový inkoust podle historické receptury a vyzkoušet jej.

Seznam odborné literatury
1) B. Hřebíčková: Historické receptáře. Národní galerie v Praze, 2003.
2) D.V. Thompson: Materiály středověké malby. Archiv AVU, 1994.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK