Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šátečková modř
Název práce v češtině: Šátečková modř
Název v anglickém jazyce: Headscarf blue
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2009
Datum zadání: 18.03.2009
Datum a čas obhajoby: 03.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: místnost R209, 2. patro (KCHDCH), M. D. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Ing. Martina Vermachová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Vypracovat rešerši na téma příprava modrých rostlinných barviv.
2) Připravit šátečkovou modř z květů chrpy.
3) Použít připravenou modř k obarvení textilu.
Seznam odborné literatury
1) D.V. Thompson: Materiály středověké malby. Archiv AVU, 1994.
2) B. Hřebíčková: Historické receptáře. Národní galerie v Praze, 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK