Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativy nedpodmíněného trestu odnětí svobody
Název práce v češtině: Alternativy nedpodmíněného trestu odnětí svobody
Název v anglickém jazyce: Alternatives to unconditional imprisonment
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.03.2009
Datum zadání: 04.03.2009
Datum a čas obhajoby: 07.05.2010 10:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2010
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK