Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu: evolučně psychologický přístup
Název práce v češtině: Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu:
evolučně psychologický přístup
Název v anglickém jazyce: The influence of oral hormonal contraceptive use on female sexuality:
the evolutionary perspective
Klíčová slova: evoluční psychologie, hormonální antikoncepce, ženská sexualita, výběr partnera, pohlavní hormony
Klíčová slova anglicky: evolutionary psychology, hormonal contraceptives, female sexuality, mate choice, sexual hormones
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sexuologický ústav 1.LF a VFN v Praze (11-00390)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2009
Datum zadání: 03.03.2009
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 13:00
Místo konání obhajoby: Psychiatrická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: MUDr. Ivo Procházka, CSc.
  RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK