Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. plicní embolie
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. plicní embolie
Název v anglickém jazyce: Nursing Care of the Patient with Diagnosis Pulmonary Embolism
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Holubová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2009
Datum zadání: 03.03.2009
Datum a čas obhajoby: 31.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK