Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Daňové systémy vybraných členských států EU (právní komparace)
Název práce v češtině: Daňové systémy vybraných členských států EU (právní
komparace)
Název v anglickém jazyce: Tax systems of selected EU member states (legal comparison)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2009
Datum zadání: 02.03.2009
Datum a čas obhajoby: 02.03.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 02.03.2009
Oponenti: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK