Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Agrese u dětí v mateřské škole
Název práce v češtině: Agrese u dětí v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Aggression in Primary School
Klíčová slova: agrese, agresivita, mateřská škola, předškolní dítě, rodina
Klíčová slova anglicky: aggression, aggressiveness, nursery school, preschool child, family
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.03.2009
Datum zadání: 02.03.2009
Datum a čas obhajoby: 06.01.2011 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:19.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 06.01.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část
1)Charakteristika psychiky dítěte předškolního věku
2)Socializace dítěte
3)Vymezení pojmu agrese a agresivní chování
4)Projevy a příčiny agresivnío chování dětí v MŠ

Praktická část
1)Šetření a pozorování dětí v mateřské škole
2)Metoda pozorování skupiny dětí ve třídě MŠ
3)Analýza nejčastějších projevů agrese a jejích příčin
4)Výskyt agrese v denních činnostech v MŠ
5)Frekvence agrese v jednotlivých dnech v týdnu
Seznam odborné literatury
Čermák, I.: Lidskká agrese a její souvislosti, Fakta, Žďár nad Sázavou 1999
Mertin, V., Gillernová, I.: Psychologie pro učitelky MŠ, Portál 2003
Říčan, P.: Agresivita a šikana mizi dětmi: Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí, Portál, Praha 1995
Vágnerová, M: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000
Šulová, L. a kol.: Problémové dítě a hra, Praha 2003
Předběžná náplň práce
Teoretická část
1)Charakteristika psychiky dítěte předškolního věku
2)Socializace dítěte
3)Vymezení pojmu agrese a agresivní chování
4)Projevy a příčiny agresivnío chování dětí v MŠ

Praktická část
1)Šetření a pozorování dětí v mateřské škole
2)Metoda pozorování skupiny dětí ve třídě MŠ
3)Analýza nejčastějších projevů agrese a jejích příčin
4)Výskyt agrese v denních činnostech v MŠ
5)Frekvence agrese v jednotlivých dnech v týdnu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK