Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. pneumonie
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. pneumonie
Název v anglickém jazyce: Nursing Care of the Man with Pneumonia
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radomila Drozdová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2009
Datum zadání: 02.03.2009
Datum a čas obhajoby: 30.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 30.03.2009
Konzultanti: MUDr. Hana Mrázková
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK