Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptace dítěte v náhradní rodinné péči
Název práce v češtině: Adaptace dítěte v náhradní rodinné péči
Název v anglickém jazyce: The adaptation of child in foster family care
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PhDr. Drahomíra Oudová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2007
Datum zadání: 18.01.2007
Datum a čas obhajoby: 25.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2009
Oponenti: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK