Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Buenos Aires v románu Sobre héroes y tumbas (Kniha o hrdinech a hrobech) Ernesta Sabata
Název práce v češtině: Buenos Aires v románu Sobre héroes y tumbas (Kniha o hrdinech a hrobech) Ernesta Sabata
Název v anglickém jazyce: Buenos Aires in the Ernesto Sabato's novel Sobre héroes y tumbas (On heroes and tombs)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hedvika Vydrová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.02.2009
Datum zadání: 25.02.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK