Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingová analýza trhu profesního vzdělávání dospělých
Název práce v češtině: Marketingová analýza trhu profesního vzdělávání dospělých
Název v anglickém jazyce: Marketing analysis of professional adult education market
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2009
Datum zadání: 23.02.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK