Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Psychologické problémy odchodu ze zaměstnání
Název práce v češtině: Psychologické problémy odchodu ze zaměstnání
Název v anglickém jazyce: Psychological problems related to leaving one's job
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2009
Datum zadání: 23.02.2009
Datum a čas obhajoby: 08.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zdenek Štěpánek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK