Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání možností zajišťujících podmínky pro vzdělávání osobám s tělesným postižením ve vybraných lokalitách České republiky a Německa
Název práce v češtině: Srovnání možností zajišťujících podmínky pro vzdělávání osobám s tělesným postižením ve vybraných lokalitách České republiky a Německa
Název v anglickém jazyce: The comparison of possibilites for education of disabled people in certain regions of Czech Republic and Germany
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Chittussiová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2009
Datum zadání: 20.02.2009
Datum a čas obhajoby: 24.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2009
Oponenti: PhDr. Hana Dvořáčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK