Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Negativní humanismus Michela Houellebecqua
Název práce v češtině: Negativní humanismus Michela Houellebecqua
Název v anglickém jazyce: Negative humanism of Michel Houellebecq
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2009
Datum zadání: 17.02.2009
Datum a čas obhajoby: 17.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK