Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolektivní vyjednávání
Název práce v češtině: Kolektivní vyjednávání
Název v anglickém jazyce: Collective bargaining
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2008
Datum zadání: 17.02.2008
Datum a čas obhajoby: 11.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:18.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2009
Oponenti: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK