Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Care Farming jako forma rehabilitace a sociální služby
Název práce v češtině: Care Farming jako forma rehabilitace a sociální služby
Název v anglickém jazyce: Care Farming as a Form of Rehabilitation and Social service
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2009
Datum zadání: 17.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: JUDr. Lenka Deverová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK