Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nejvýznamější toradžské rituály a jejich dnešní podoba
Název práce v češtině: Nejvýznamější toradžské rituály a jejich dnešní podoba
Název v anglickém jazyce: The most important Toraja rituals and their current form
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2009
Datum zadání: 16.02.2009
Datum a čas obhajoby: 16.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Ing. Zorica Dubovská
  PhDr. Mgr. Blanka Michaela Remešová, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná doktorská práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK