Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Problematické jevy ve výslovnosti německých literárních pojmů českými mluvčími
Název práce v češtině: Problematické jevy ve výslovnosti německých literárních pojmů českými mluvčími
Název v anglickém jazyce: Problems in the pronunciation of the German literary concepts by Czech speakers
Klíčová slova: český a německý hláskový systém, literární pojmy, problémy ve výslovnosti, akustická analýza
Klíčová slova anglicky: Czech and German phonic system, literature terms, problems with pronunciation, acoustic analysis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.01.2013
Datum zadání: 04.01.2013
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Dagmar Švermová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium odborné literatury k pojmům: literární pojmy, tropy, figury, literární žánry.

2. Vytvoření slovních polí k oblasti literárních pojmů. Analýza těchto polí, anticipace problémových jevů, formulace pravidel.

3. Výzkumné šetření - nahrávky českých mluvčích (cca 30 prvků výzkumného vzorku), sluchová analýza nahrávek. Srovnání výsledků analýzy sluchové s výsledky předpokládaných obtíží.

4. Formulace závěrů. Diskuse ke zjištěným datům.
Seznam odborné literatury
Das Aussprachewörterbuch Duden. Bd. 6. 6. Aufl. Mannheim: Dudenverlag, 2005. ISBN 978-3-411-04066-7.
DIELING, H. D. Phonetik im Fremdsprachenunterricht Deutsch. Berlin und München: Langenscheidt, 1992. ISBN 3-468-49444-0.
DIELING, H; HIRSCHFELD, U. Phonetik lehren und lernen. München: Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49654.
ALTMANN, H.; ZIEGENHAIN, U. Phonetik, Phonologie und Graphemik fürs Examen. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2002. ISBN 3-531-13181-1.
HIRSCHFELD, U. u. a. Phonetik Intensiv Aussprachetraining. Berlin und München: Langenscheidt KG, 2007. ISBN 978-3-468-49764-3.
HIRSCHFELD, U.; REINKE, K. Phonetik Simsalabim, Ein Übungskkurs für Deutschlernende. Berlin und München: Langenscheidt, 1998.
ISBN 3-468-90540-8.
KOHLER, K. J. Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt Verlag, Berlin. ISBN 3-503-01237-0.
POMPINO-MARSCHALL, B. Einführung in die Phonetik. Berlin : Walter de Gruyter, 1995.ISBN 3-11-014763-7.
RAUSCH, R.; RAUSCH, I. Deutsche Phonetik für Ausländer. Leipzig: Langenscheidt, 1991. ISBN 3-324-00145-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK