Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Teorie jazykového relativizmu, možnosti a meze překladu
Název práce v češtině: Teorie jazykového relativizmu, možnosti a meze překladu
Název v anglickém jazyce: Language Relativism Theory, Possibilities and Limits of Translation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.02.2009
Datum zadání: 16.02.2009
Datum a čas obhajoby: 20.01.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK