Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Adaptace dětí na roli školáka
Název práce v češtině: Adaptace dětí na roli školáka
Název v anglickém jazyce: Adaptation of children to the role of schooler
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2009
Datum zadání: 12.02.2009
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK