Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití metod koučování v práci školního psychologa
Název práce v češtině: Možnosti využití metod koučování v práci školního psychologa
Název v anglickém jazyce: Options of utilization of coaching methods in school psychologistswork
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2009
Datum zadání: 12.02.2009
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK