Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Childe Harold's Pilgrimage and Harold in Italy: connectivity and contradiction
Název práce v češtině: Childe Haroldova pouť a Harold v Itálii: souvislosti a rozpory
Název v anglickém jazyce: Childe Harold's Pilgrimage and Harold in Italy: connectivity and contradiction
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2009
Datum zadání: 11.02.2009
Datum a čas obhajoby: 12.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK