Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stravovací návyky dětí předškolního věku v kraji Vysočina
Název práce v češtině: Stravovací návyky dětí předškolního věku v kraji Vysočina
Název v anglickém jazyce: Nutritional Habits of Preschool Children in Vysočina Region
Klíčová slova: stravovací návyky, zdravá výživa, předškolní věk
Klíčová slova anglicky: eating habits, healthy nutrition, preschool age
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.02.2009
Datum zadání: 10.02.2009
Datum a čas obhajoby: 06.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 06.01.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK