Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj židovské obce v Kolíně v 18. století. Populace, živnosti a správa ve srovnání
Název práce v češtině: Vývoj židovské obce v Kolíně v 18. století. Populace, živnosti a správa ve srovnání
Název v anglickém jazyce: The development of the Jewish community in Kolín in the 18th century. The population, crafts, administration in comparison
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2009
Datum zadání: 10.02.2009
Datum a čas obhajoby: 10.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK