Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku
Název práce v češtině: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku
Název v anglickém jazyce: The settlements and agriculture of the margins in the later middle age and early new age
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2009
Datum zadání: 10.02.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK