Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika drobnotvarých industrií v centrální Evropě
Název práce v češtině: Problematika drobnotvarých industrií v centrální Evropě
Název v anglickém jazyce: Problems of lower palaeolithic small sized industries in Central Europe
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2009
Datum zadání: 10.02.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Jiří Svoboda
  doc. PhDr. Lubomíra Kaminská, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK