Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluce myšlenky trvale udržitelného rozvoje ve společenských vědách
Název práce v češtině: Evoluce myšlenky trvale udržitelného rozvoje ve společenských vědách
Název v anglickém jazyce: Evolution of the idea of sustainable development with the social sciences
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2009
Datum zadání: 10.02.2009
Datum a čas obhajoby: 04.02.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK