Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dobře myslet, svobodně jednat
Název práce v češtině: Dobře myslet, svobodně jednat
Název v anglickém jazyce: Hannah Arendt's concept of thought and action
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2009
Datum zadání: 10.02.2009
Datum a čas obhajoby: 04.02.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK