Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přistěhovalectví do Velké Británie v letech 1945-1971. Příspěvek k dějinám ostrovního státu ve 20. století
Název práce v češtině: Přistěhovalectví do Velké Británie v letech 1945-1971. Příspěvek k dějinám ostrovního státu ve 20. století
Název v anglickém jazyce: The immigration to Great Britain in 1945-1971. The contribution to the history of the "island state" in the 20th century
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2009
Datum zadání: 10.02.2009
Datum a čas obhajoby: 10.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK