Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudba Zdeňka Lišky k filmu Markéta Lazarová
Název práce v češtině: Hudba Zdeňka Lišky k filmu Markéta Lazarová
Název v anglickém jazyce: The music of Zdeněk Liška for the movie Markéta Lazarová
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.02.2009
Datum zadání: 09.02.2009
Datum a čas obhajoby: 09.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Klimeš
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK