Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika personálního výběru pro obsazování manažerských (řídících) pozic ve školském systému České republiky v komparaci s personálním výběrem do řídících struktur mimo oblast školství
Název práce v češtině: Specifika personálního výběru pro obsazování manažerských (řídících) pozic
ve školském systému České republiky v komparaci s personálním výběrem
do řídících struktur mimo oblast školství
Název v anglickém jazyce: The specifics of management (leading) personnel selection within
the Czech education system compared with the management personnel selection
within a non-educational field
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Ing. Dagmar Krutská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2009
Datum zadání: 06.02.2009
Datum a čas obhajoby: 16.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Dana Hamerníková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK