Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Suburbanizace ve vztahu k regionálnímu rozvoji – s přihlédnutím k teorii udržitelného rozvoje
Název práce v češtině: Suburbanizace ve vztahu k regionálnímu rozvoji – s přihlédnutím k teorii udržitelného rozvoje
Název v anglickém jazyce: Suburbanisation and Regional Development according to the Theory
of Sustainable Development
Klíčová slova: suburbanizace, Urban sprawl, regionální rozvoj, udržitelný rozvoj
Klíčová slova anglicky: suburbanization, Urban sprawl, Regional development, Sustainable development
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Ing. Eva Kučerová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2008
Datum zadání: 05.02.2008
Datum a čas obhajoby: 29.01.2009 00:00
Místo konání obhajoby: ISS Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2009
Oponenti: MUDr. Petr Háva, CSc.
  Ing. arch. Iveta Merunková
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK