Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bosenská krize 1908-1909
Název práce v češtině: Bosenská krize 1908-1909
Název v anglickém jazyce: Bosnian crisis 1908-1909
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2009
Datum zadání: 05.02.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 05.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK